Onze Diensten

Data-management en visualisatie

Binnen de proces en productie automatisering is procesvisualisatie zeer belangrijk. Door goed inzicht te krijgen in de productie kan uw bedrijf zijn rendement verhogen, beter voldoen aan de milieu-eisen, de veiligheid verbeteren en de kwaliteit beter beheersen. 

 
Procesvisualisatie maakt productieprocessen zichtbaar waardoor de controle en inzicht in storingen sterk worden verbeterd. De informatie wordt, indien nodig, gebruikt om direct in het proces in te grijpen.
 
Data acquisitie verzamelt gegevens en slaat deze op om deze vervolgens grafisch te kunnen presenteren of elektronisch te kunnen verwerken. Hierdoor worden er mogelijkheden gecreëerd voor uitgebreide rapportage en optimalisatie van het proces.
 
Voordelen uitbesteden aan Van Gelder Engineering
Van Gelder Engineering is, als onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in het realiseren van projecten op het gebied van de industriële automatisering. De ontwikkelingen van SCADA systemen, PLC/PC en DCS zijn de afgelopen jaren kritisch gevolgd. Door onze opgedane kennis en ervaring zijn wij in staat u goed advies te geven.

 

Proces- en productiebesturing

De besturing van uw machines en productielijn vormt de kern van uw productiesysteem. Een gedegen ontwerp van uw proces- en productiebesturing is daarom essentieel. Zo ook de vertaling van het ontwerp naar de gerealiseerde besturing.

 
Proces- en productiebesturing
Bij de aanschaf van een nieuwe machine of systeem is een goede besturing en de integratie daarvan met uw bestaande systeem noodzakelijk. Van Gelder Engineering helpt u bij het advies, het ontwerp en de realisatie van de besturing.
 
Revitalisering
Een goede besturing is zeer essentieel bij machineparken en productielijnen. Het kan voorkomen dat uw productielijn of machinepark mechanisch goed in orde is maar dat de besturing te wensen overlaat. Van Gelder Engineering revitaliseert uw bestaande besturing zodat uw productielijn weer optimaal draait. Dit zorgt voor een langere levensduur van uw productiesysteem en een hoger rendement van uw bedrijf.

Project management

Om een project succesvol uit te voeren is een goed projectteam nodig. Vaak treden er door gebrek aan kennis en ervaring verschillende problemen op. Denk aan: hogere kosten dan berekend, langere looptijd dan geschat en een tegenvallend eindresultaat. De problemen kunnen ontstaan door een onduidelijke behoeftespecificatie, het ontbreken van een goede planning en organisatie, onjuiste offertebeoordeling of een onvolledig contract. Dit klinkt uw wellicht bekent in de oren.

 
Een projectteam kan het verloop van het project in grote mate beïnvloeden. Een goed projectteam dient te beschikken over de juiste combinatie van technische kennis en managementvaardigheden. Van Gelder Engineering beschikt over deze kennis en vaardigheden op de volgende vakgebieden:
  • Meet-, regel- en besturingstechnologie
  • Elektrotechniek
  • Informatietechnologie

 

Inspectie en controle

Bij een investering wilt u zo snel mogelijk profijt hebben van uw investering. De realisatietijd dient vanwege deze reden zo kort mogelijk te zijn. Er is echter een groot risico dat er te weinig tijd wordt genomen voor een goede voorbereiding. Om mogelijke problemen te voorkomen is technisch advies noodzakelijk. Van Gelder Engineering kan u als technisch specialist van dienst zijn. Wij bekijken de gehele situatie en begeleiden u bij de bouw en sturen deze, indien nodig, bij. 

 

Systeem integratie

De productie moet zo goed mogelijk aansluiten op de vraag van de klant. De kwaliteit is daarbij van groot belang samen met zo laag mogelijke productiekosten. Ook dienen de voorraden minimaal te zijn.

 
Om dit alles te realiseren is het noodzakelijk dat de gegevens van de voorraden en het productieproces beschikbaar zijn op management niveau. Daarnaast dient de productie snel op de hoogte te zijn van de vraag van de klanten om zo snel mogelijk het juiste product te kunnen maken. Informatie over voorraadbeheer van grondstoffen en eindproducten is hierbij noodzakelijk. Het is dus van belang dat er een snelle (on-line) informatiestroom is tussen management en productie. 
 
Gebleken is dat bij integratieprojecten de technische invulling veelal ondergeschikt is aan de juiste invulling van de automatisering in de organisatie. Het is voor u van groot belang dat uw systeem integrator kennis en ervaring heeft van zowel de procesautomatisering als de automatisering op managementniveau. Bij Van Gelder Engineering hebben wij deze kennis en ervaring in huis. U kunt bij ons terecht voor het gehele traject van advies en ontwerp tot en met de realisatie van de integratie.