Data-management en visualisatie

Binnen de proces en productie automatisering is procesvisualisatie zeer belangrijk. Door goed inzicht te krijgen in de productie kan uw bedrijf zijn rendement verhogen, beter voldoen aan de milieu-eisen, de veiligheid verbeteren en de kwaliteit beter beheersen.

Procesvisualisatie maakt productieprocessen zichtbaar waardoor de controle en inzicht in storingen sterk worden verbeterd. De informatie wordt, indien nodig, gebruikt om direct in het proces in te grijpen.

Data acquisitie verzamelt gegevens en slaat deze op om deze vervolgens grafisch te kunnen presenteren of elektronisch te kunnen verwerken. Hierdoor worden er mogelijkheden gecreëerd voor uitgebreide rapportage en optimalisatie van het proces.

Om in de visualisatie en controle van de productieprocessen te voorzien worden SCADA(proces visualisatie & data acquisitie systemen) gebruikt. De informatie is bij deze systemen centraal en makkelijk te verwerken, aan te passen en uit te breiden. Vooral de mogelijkheid om de informatie te presenteren, op het scherm en op papier in een door de gebruiker gewenste vorm is het grote voordeel van een SCADA systeem boven conventionele systemen.


Voordelen uitbesteden aan Van Gelder Engineering
Van Gelder Engineering is, als onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in het realiseren van projecten op het gebied van de industriële automatisering. De ontwikkelingen van SCADA systemen, PLC/PC en DCS zijn de afgelopen jaren kritisch gevolgd. Door onze opgedane kennis en ervaring zijn wij in staat u goed advies te geven.
Dit advies geeft de volgende voordelen:

  • Duidelijk omschreven pakket van wensen en eisen
  • Inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van verschillende systemen
  • Het maken van de juiste systeemkeuze
  • Het verkrijgen van een operationeel systeem waaruit u de informatie krijgt die u wilt hebben
  • Verbetering rendement en kwaliteit door een beter inzicht in uw productie.

Als er geen enkel standaard systeem is dat voldoet aan uw wensen en specifieke situatie, dan realiseren wij voor u een systeem op maat voor de data acquisitie en/of procesvisualisatie.