Inspectie en controle

Bij een investering wilt u zo snel mogelijk profijt hebben van uw investering. De realisatietijd dient vanwege deze reden zo kort mogelijk te zijn. Er is echter een groot risico dat er te weinig tijd wordt genomen voor een goede voorbereiding. Dit is in het geval van complexe systemen die zijn toegespitst op een specifieke bedrijfssituatie een valkuil. Vaak wordt er te weinig tijd genomen voor de voorbereiding en treden er gauw veel problemen op.

Om mogelijke problemen te voorkomen is technisch advies noodzakelijk. Van Gelder Engineering kan u als technisch specialist van dienst zijn. Wij bekijken de gehele situatie en begeleiden u bij de bouw en sturen deze, indien nodig, bij. Dit brengt de volgende voordelen met zich mee:

  • Duidelijk omschreven pakket van wensen en eisen
  • Selectie van leveranciers
  • Expertise om aanbiedingen van leveranciers te beoordelen en eventueel aanvullende eisen te stellen
  • Vinger aan de pols tijdens de voorbereiding en ontwerp
  • Begeleiding (en bijsturing) bouw
  • Bewaking van de kwaliteit

Door Van Gelder Engineering in dienst te nemen bent u zeker van een hoog rendement en creëert u rust voor u en uw bedrijf door de verantwoordelijkheid uit handen te geven.