Project management

Om een project succesvol uit te voeren is een goed projectteam nodig. Vaak treden er door gebrek aan kennis en ervaring verschillende problemen op. Denk aan: hogere kosten dan berekend, langere looptijd dan geschat en een tegenvallend eindresultaat. De problemen kunnen ontstaan door een onduidelijke behoeftespecificatie, het ontbreken van een goede planning en organisatie, onjuiste offertebeoordeling of een onvolledig contract. Dit klinkt uw wellicht bekent in de oren.

Een projectteam kan het verloop van het project in grote mate beïnvloeden. Een goed projectteam dient te beschikken over de juiste combinatie van technische kennis en managementvaardigheden. Van Gelder Engineering beschikt over deze kennis en vaardigheden op de volgende vakgebieden:

 • Meet-, regel- en besturingstechnologie
 • Elektrotechniek
 • Informatietechnologie

Van Gelder Engineering neemt de projectleiding veelal volledig in handen bij een midden- en kleinbedrijf.
Onze projectleiders nemen de volgende taken op zich:
 • Haalbaarheidsanalyse van het project
 • Opstellen programma van eisen
 • Kosten/baten analyse
 • Opstellen plan van aanpak
 • Kiezen leveranciers
 • Beoordeling offertes
 • Begeleiding van engineering, programmering en montage
 • Begeleiding van testen in de bedrijfstelling
 • Opstellen documentatieplan
 • Controleren oplevering
 • Uitvoeren evaluatie

Voordelen uitbesteding aan Van Gelder Engineering
De voordelen die u heeft om met Van Gelder Engineering in zee te gaan zijn de volgende:
 • Voldoende technische kennis op verschillende vakgebieden
 • Projectleider met ervaring die reeds veel valkuilen van dichtbij heeft gezien en deze heeft weten te omzeilen
 • Uw projectteam bevat een teamlid die ook kennis heeft van de vakgebieden aangrenzend aan zijn specialisme.